Μενού Κλείσιμο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και σχολείων

Θα αξιοποιήσουμε άμεσα το πλήθος των προγραμμάτων που έχουν προκηρυχθεί από την πολιτεία, το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων. Τρέχει ήδη σχετική προκήρυξη του ΕΣΠΑ που η παρούσα δημοτική αρχή δεν αξιοποιεί γιατί προφανώς δεν θέλει τα χρήματα των “κουτόφραγκων”

Ενεργειακός Συμψηφισμός

Ενεργοποιούμε άμεσα το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και το οποίο αποσκοπεί στη μείωση του λειτουργικού κόστους του Δήμου, μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις του (σχολεία ή δημοτικά κτίρια) από φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εφαρμογή ενεργειακού πραγματικού ή εικονικού συμψηφισμού (net metering). Το ρεύμα που θα παράγεται θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση είτε του ίδιου του κτιρίου είτε άλλης δημοτικής εγκατάστασης.

Η Καθαριότητα ως καθημερινό πρόβλημα.

Η καθαριότητα της πόλης απαιτεί νέα κουλτούρα. Ο Δήμος πρωτοπορεί με τακτική περισυλλογή, αναβάθμιση του εξοπλισμού ανακύκλωσης, τακτικό πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων, συχνό καθαρισμό δρόμων και πλατειών με χρήση εξοπλισμού νέας τεχνολογίας και πολλαπλών δυνατοτήτων, τακτική συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού και οι Δημότες ακολουθούν αφού βλέπουν ένα Δήμο που προσπαθεί και καινοτομεί.