Μενού Κλείσιμο

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Τακτική συντήρηση των σχολείων

Η συντήρηση των εκπαιδευτικών κτιρίων θα γίνεται σε μόνιμη βάση εκμεταλλευόμενοι όλα τα προγράμματα που εκπονούνται για το σκοπό αυτό: ΣΑΤΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, Χρηματοδοτήσεις ΚτΥπ. Παράλληλα με τα συνεργεία του Δήμου θέτουμε σε προτεραιότητα τα σχολεία της πόλης μας ώστε αυτά να βρίσκονται μόνιμα σε εξαιρετική κατάσταση.

Σχολικές αυλές: συμμετοχικά σχεδιασμένες και ανοιχτές στην κοινωνία

Προγραμματίζουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για το σχεδιασμό των σχολικών αυλών με διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού. Με τη συμμετοχή των ίδιων των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς) και ειδικούς αρχιτέκτονες του χώρου, θα σχεδιάσουμε, πιλοτικά, 2 σχολικές αυλές (μία Δημοτικού και μία Γυμνασίου) ως χώρων κοινωνικής συνάθροισης, ασφάλειας και βιωματικής εκπαίδευσης. Με τη διαδικασία αυτή ο χώρος στον οποίο ο μαθητής περνά αρκετό χρόνο της ζωής του γίνεται χώρος οικείος γίνεται ο “δικός του” χώρος. Εφόσον το πρόγραμμα αυτό επιτύχει θα επεκταθεί σε όλες τις σχολικές αυλές.

Αναβάθμιση των βρεφικών παιδικών Σταθμών (Συντήρηση, επέκταση, εκσυγχρονισμός)

Υπάρχει ανοικτό πρόγραμμα από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναβάθμιση των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών. Θα υποβάλουμε άμεσα αίτημα χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό και την ανακαίνισή τους (αίθουσες, αυλές, νέο εξοπλισμό κ.λπ.).  Προτεραιότητα θα δοθεί στην δημιουργία περισσοτέρων αιθουσών βρεφικών τμημάτων καθότι τα τμήματα αυτά παρουσιάζουν μεγαλύτερη ζήτηση.

Σήμανση Σχολικών Μονάδων – Ονοματοδοσία οδών

Σε όλες τις σχολικές μονάδες θα εγκατασταθεί ειδική οδοσήμανση για την ασφάλεια των παιδιών μας. Παράλληλα θα αντικατασταθούν όλες οι κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης των οδών της πόλης μας και θα τοποθετηθούν νέες όπου δεν υπάρχουν. Το έργο θα ξεκινήσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί εντός του 2020.