Μενού Κλείσιμο


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Συμμετοχικός Προϋπολογισμός

Εντός του πρώτου 6μήνου  με νέα φιλοσοφία διοίκησης θα καταρτισθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τετραετίας. Μέσα από τον Συμμετοχικό Προγραμματισμό οι πολίτες θα παρακολουθούν την εξέλιξη του Προϋπολογισμού του Δήμου ώστε να υλοποιούνται έγκαιρα όλοι οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος που για πρώτη φορά θα καταρτισθεί με συμμετοχικές διαδικασίες.