Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα των πρώτων 6 μηνών – Αντιμετώπιση θεμάτων της καθημερινότητας

Τους πρώτους 6 μήνες της θητείας μας, προτεραιότητά μας θα είναι, είτε να λύσουμε άμεσα, είτε να δρομολογήσουμε προς άμεση επίλυση μια σειρά από ζητήματα ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητά μας και την ποιότητα της ζωής μας στην πόλη. Βασικοί άξονες θα είναι: