Μενού Κλείσιμο

23. Δημοτική Συγκοινωνία

Εγκατάλειψη, αδιαφορία, μιζέρια

Η Δημοτική Συγκοινωνία θα αναβαθμιστεί με καινούργια ηλεκτρικά και ευέλικτα λεωφορεία και θα επεκταθεί στην περιοχή της Ανδριανουπόλεως/Σχολεία και στην περιοχή των Τριών Ιεραρχών. Τα λεωφορεία θα είναι δωρεάν, σύγχρονα, ασφαλή, ταχύτερα με τηλεματική πληροφόρηση και θα διαθέτουν οθόνες εσωτερικής ενημέρωσης.

Η περιοχή των Σχολείων και της Αδριανουπόλεως, συνήθως εγκαταλειμμένη από τις Δημοτικές αρχές εδώ και δεκαετίες, επανεντάσσεται στο χάρτη της Καιαριανής

Στην περιοχή και  προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ηλικιωμένοι κάτοικοι της, θα σταθμεύει μόνιμα μικρό επιβατικό λεωφορείο (Mini Bus) που με κυκλικά συνεχή δρομολόγια θα συνδέει την περιοχή με το κέντρο της πόλης μας. 

Η περιοχή των «Τριών Ιεραρχών» λόγω της γεωμορφολογίας με τις πολλές και δύσκολες στην ανάβασή τους ανηφοριές, μοιάζει σχεδόν αποκομμένη καθιστώντας έτσι δύσκολη την πρόσβασή των συμπολιτών μας αυτών, τόσο στις υπηρεσίες του Δήμου μας, όσο και στην εμπορική ζωή της πόλης.

Οι ανηφόρες της Άνω Καισαριανής είναι τρομακτικές και οι κάτοικοί της πρέπει να διευκολυνθούν