Μενού Κλείσιμο

22. Κατασκευή Κολυμβητηρίου

Ένας δήμος με 30.000 και πλεόν κατοίκους και πάνω από 7.000 παιδιά και νέους δεν μπορεί να μην διαθέτει το δικό του Κολυμβητήριο, έστω και ανοιχτό.

Το γήπεδο Κ3, εντός του Σκοπευτηρίου

Θα μελετηθεί η κατασκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου είτε στη θέση του σημερινού γηπέδου Κ3 στο Σκοπευτήριο είτε σε άλλο χώρο που θα υποδειχθεί από τη μελέτη.

Το γήπεδο Κ3 είναι μια καλή επιλογή, αφενός λόγω θέσης και αφετέρου γιατί δεν θα χρειαστεί να κοπούν δέντρα για να κατασκευαστεί εκεί το κολυμβητήριο