Μενού Κλείσιμο

2. Τοποθέτηση Νέου Φωτισμού τύπου LED + smart city σε όλη την πόλη

Η τοποθέτηση λαμπτήρων LED θα μειώσει την κατανάλωση ρεύματος για το Δήμο, εξοικονομώντας χρήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν για να καλύψουν άλλες ανάγκες των Δημοτών

Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο που θα αλλάξει στρατηγικά τον φωτισμό της πόλης με 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Αφορά σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και αυτοματοποίησης του οδοφωτισμού. Θα αντικατασταθούν όλα τα φωτιστικά σημεία του υπάρχοντος Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου με λάμπες LED. Παράλληλα θα εγκατασταθεί «Ενιαία» Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης»

Πρόκειται για λειτουργίες όπως:

 • Δίκτυο Αισθητήρων για την παρακολούθηση του Οδοφωτισμού (θα γνωρίζουμε από το Κέντρο Ελέγχου ποια λάμπα έχει καεί και θα αντικαθίσταται εντός 24ώρου)
 • Ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (wi-fi σ΄ όλη την πόλη)
 • Έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων (ειδοποίηση όταν γεμίζουν οι κάδοι)
 • Έξυπνη διαχείριση ενέργειας δημοτικών κτιρίων και σχολείων
 • Έξυπνη διαχείριση κίνησης οχημάτων
 • Έξυπνος μετρητής επισκεπτών και παρακολούθησης της στάθμευσης
 • Έξυπνη πρόσβαση σε ελεγχόμενες περιοχές (Υμηττός – προστασία από πυρκαϊές)
 • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
 • Διαχείριση στόλου οχημάτων
 • Συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας
 • Έξυπνες Στάσεις, έξυπνα παγκάκια