Μενού Κλείσιμο

19. Προστασία Αισθητικού Δάσους Καισαριανής και σύνδεσή του με την Αθήνα

Η προστασία του Αισθητικού Δάσους Καισαριανής και ο δημόσιος χαρακτήρας αυτής είναι υποχρέωση και δικαίωμα του Δήμου και των Δημοτών της Καισαριανής

Ενεργό ρόλο θα αναλάβει ο Δήμος στην προστασία και ανάδειξη του Αισθητικού Δάσους της Καισαριανής. Θα εξασφαλίσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα και τον έλεγχο της διαχείρισης του συνόλου της έκτασης που σήμερα “ανήκει” στην Φ.Ε.Α.. 

Το βουνό είναι διάσπαρτο με μνημεία της προκλασικής, της κλασικής και της ελληνιστικής περιόδου. Πολλά Βυζαντινά μοναστήρια είναι χτισμένα στις πλαγιές του με κορυφαίο την Μονή Καισαριανής που βρίσκεται εντός των ορίων του «αισθητικού δάσους» (NATURA 2000).

Μονή Καισαριανής

Θα αναδείξουμε την οικολογική αξία του βουνού, καθώς και την μεγάλη ιστορική του σημασία σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο με την οργάνωση από το Δήμο σε συνεργασία και με το Δήμο Αθηναίων, εκδρομών και  περιπατητικών διαδρομών με παράλληλη ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Δήμου και των επιχειρήσεων της Καισαριανής.

Μονή Καισαριανής