Μενού Κλείσιμο

14. Κομποστοποίηση

Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά, λέει ο σοφός λαός

Με σκοπό την εξοικονόμιση πόρων από την μεταφορά λιγότερων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ προγραμματίζουμε την εγκατάσταση καφέ κάδων κομποστοποίησης για την συλλογή οργανικών απορριμμάτων προς ανακύκλωση. Έχει επιστημονικά υπολογισθεί ότι το 35-40% των απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν και να παράγουν κομπόστ ή χούμους ή εδαφοβελτιωτικό. Επιτυγχάνοντας αυτά τα ποσοστά ο Δήμος μπορεί να εξοικονομίσει μέχρι 250.000€ ετησίως τα οποία θα μπορεί να διαθέσει για την επιτυχία του συστήματος (αγορά κάδων, αγορά απορριμματοφόρων κ.λπ.).