Μενού Κλείσιμο

12. Προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού Καθαριότητας

Στόχος μας να εξαλείψουμε τέτοιες εικόνες από την πόλη μας

Θα προχωρήσουμε άμεσα σε προμήθεια καινούργιων απορριμματοφόρων και λοιπού εξοπλισμού καθαριότητας (σκούπα, κάδοι κ.λπ.) είτε με δάνειο είτε με τη διαδικασία του leasing προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα χρόνια προβλήματα συντήρησης των οχημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Θα αντικατασταθούν και τα τελευταία “σαράβαλα” που έχουν απομείνει στο Δήμο και κοστίζουν περισσότερα απ’ ότι παράγουν. Οι δόσεις θα αποπληρώνονται από την εξοικονόμηση καυσίμων, δαπανών συντήρησης και περαιτέρω ανακύκλωσης.