Μενού Κλείσιμο

Το Μουσείο της Πόλης της Καισαριανής

Τιμώντας την ιστορία της Πόλης, που διατρέχει όλο τον 20ο αιώνα, συμπεριλαμβάνουμε στο Μουσείο όλες τις σημαντικές ιστορικές περιόδους: Μικρασιατική Καταστροφή, Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Κατοχή & Εθνική Αντίσταση, Εμφύλιος, Δικτατορία, Μεταπολίτευση

Σχεδιάζουμε την πολύπλευρη αναβάθμιση του ιστορικού χώρου του Σκοπευτηρίου μετατρέποντάς τον σ’ ένα πολύπλευρο ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο, σε μια μοναδική όαση πολιτισμού. Επεκτείνεται το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και αναβαθμίζεται σε Μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας.  

Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν θα προσφέρουν τη δυνατότητα της διερεύνησης των κοινωνιών που έζησαν εδώ μέσα στην πάροδο του χρόνου, της αναζήτησης των πολιτισμικών αλλαγών και της μελέτης των ιδεών που σμίλεψαν το χαρακτήρα της πόλης.

Στο χώρο θα φιλοξενηθούν μια εξειδικευμένη βιβλιοθήκη και ψηφιακά ερμηνευτικά μέσα, ενώ παράλληλα θα έχει προέκταση στο Διαδίκτυο.

Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν (μόνιμη έκθεση, περιοδικές εκθέσεις, παρουσιάσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα) θα αφορούν τα μεγάλα θέματα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την περίοδο του μεσοπολέμου, τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την Κατοχή και την Εθνική Αντίσταση, τον ελληνικό Εμφύλιο, την μεταπολίτευση, κ.λπ.

Ο Πολιτιστικός Πολυχώρος επιδιώκεται να είναι διαδραστικός, να είναι λειτουργικά και εικαστικά σύγχρονος και ελκυστικός, να είναι εκπαιδευτικά αξιοποιήσιμος και να αναδεικνύει την ιστορία και την εξέχουσα θέση της περιοχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.