Μενού Κλείσιμο

Δημιουργούμε ένα ενεργό κοινωνικό δίκτυο – Ο εθελοντισμός γίνεται η κινητήριος δύναμη της τοπικής κοινωνίας

Ο Εθελοντισμός συνενώνει με δεσμούς την κοινωνία και αποτελεί πράξη προσφοράς από την οποία ωφελούνται όλοι.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια στέγη για τον Εθελοντισμό στην πόλη μας, να συνενώσουμε και να υποστηρίξουμε ανθρώπους και ομάδες, που ήδη εργάζονται εθελοντικά σε διάφορους τομείς, αλλά και να ενθαρρύνουμε ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν, αλλά δεν εντάσσονται σε κάποια εθελοντική ομάδα.

Με λαμπρά παραδείγματα στην πόλη μας την Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και την Ομάδα Δράσης για την Καισαριανή, επιθυμούμε να ενισχύσουμε την κουλτούρα του εθελοντισμού και άρα της συμμετοχής του πολίτη στη ζωή της πόλης.

Το Μητρώο Εθελοντών μπορεί να δομηθεί ανά τομέα και ο πολίτης να έχει δυνατότητα επιλογής (ανάλογα με τις γνώσεις, τη διάθεση και το χρόνο, μπορεί κανείς να είναι εθελοντής σε παραπάνω από έναν τομέα).

Η πρότασή μας για τη σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εθελοντισμού και Μητρώου & Σώματος Εθελοντών συνοψίζεται στους εξής βασικούς άξονες:

Βασικοί άξονες λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εθελοντισμού:

η ενεργοποίηση ανενεργών πολιτών που μπορούν να προσφέρουν

η ενεργή συμμετοχή των σχολείων και των νέων της πόλης

η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, μέσω του εθελοντικού έργου στην κοινωνία

η προαγωγή της γνώσης, της ενημέρωσης και της κοινωνικής αλληλεγγύης