Μενού Κλείσιμο

Διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα ως ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης

Ενισχύουμε την κουλτούρα της ανακύκλωσης για τους Δημότες και αναπτύσσουμε  μεθοδικά όλα τα συστήματα ανακύκλωσης, τα σκουπίδια θα μειωθούν στο ελάχιστο.

Επιτυγχάνεται τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων από τη μείωση των σκουπιδιών και από την εκμετάλλευση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Ανανεώνουμε τον μηχανολογικό εξοπλισμό, εκσυγχρονίζουμε τις υπηρεσίες καθαριότητας και μετατρέπουμε την Καισαριανή σε Δήμο – υπόδειγμα καθαριότητας.

Προβαίνουμε άμεσα σε:

  • Εφαρμογή της Κομποστοποίησης για τα οργανικά απόβλητα για μείωση όγκου και δαπανών.
  • Σταδιακή Υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων για βέλτιστη υγιεινή,  αναβάθμιση της αισθητικής και απελευθέρωση νέου ωφέλιμου δημόσιου χώρου.
  • Τακτικό πλύσιμο των κάδων και τακτική συντήρηση του εξοπλισμού.
  • Συχνό καθαρισμό δρόμων και πλατειών