Μενού Κλείσιμο

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμπραξη Δημοτικών Παρατάξεων για τη Διακυβέρνηση του Δήμου Καισαριανής – Σχέδιο Προγραμματικού Πλαισίου Συνεργασίας

Προοίμιο

Με τον Ν. 4555/2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”) όπως συμπληρώθηκε από τον Ν. 4604/2018 καθιερώθηκε ως εκλογικό σύστημα για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές η Απλή Αναλογική με παράλληλη εκλογή Δημάρχου από το σύνολο του εκλογικού σώματος, κατά τον Β’ γύρο, όπου δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός κατά τον Α’ γύρο.

Αποτέλεσμα του Συστήματος αυτού είναι πολλοί Δήμαρχοι (περίπου τα 2/3 της χώρας) ενώ έχουν εκλεγεί από την πλειοψηφία του εκλογικού Σώματος, να μη διαθέτουν στο Δημοτικό Συμβούλιο πλειοψηφία στους Δημοτικούς Συμβούλους και να μην μπορούν να εφαρμόσουν αμιγώς το προεκλογικό τους πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή εντάσσεται και ο Δήμος Καισαριανής.

Αναζητούνται λοιπόν συναινέσεις ευρύτερων πολιτικών δυνάμεων (παρατάξεων) προκειμένου να κυβερνηθεί ο Δήμος.

Η Δημοτική Παράταξη “ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΩΡΑ” και ο Δήμαρχος Καισαριανής που εκλέχθηκε από το 53% του εκλογικού σώματος, υποστηρικτής ο ίδιος του Συστήματος της Απλής Αναλογικής παρά τις όποιες επιφυλάξεις του, αφού επεξεργάστηκαν τα προγράμματα των δημοτικών παρατάξεων που συμμετείχαν στις πρόσφατες Δημοτικές εκλογές διαπίστωσαν ότι υπάρχουν περιθώρια για συνεργασίες και συναινέσεις προκειμένου να επιλυθούν βασικά τοπικά προβλήματα και να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών.

Προτείνεται ένα Σχέδιο Προγραμματικού Πλαισίου Συνεργασίας και καλούνται οι Δημοτικές Παρατάξεις σ’ ένα εποικοδομητικό διάλογο/διαβούλευση προκειμένου να καταλήξουμε σ’ ένα κοινό Προγραμματικό Πλαίσιο που θα υποστηριχθεί από όλους για την Καισαριανή που όλοι θέλουμε και ονειρευόμαστε.

Στη πόλη εξ άλλου, λείπει ένα μακρόπνοο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, ένα master plan καθώς και ένα γενικό πολεοδομικό και χωροταξικό σχέδιο. Η συνεργασία του δήμου με το ΕΜΠ που έχει ήδη δρομολογηθεί θα απαντήσει σε αυτή την ανάγκη.

Στο παρόν Σχέδιο Προγραμματικού Πλαισίου Συνεργασίας παρουσιάζονται οι κοινές αντιλήψεις των παρατάξεων στους κατωτέρω τομείς αρμοδιοτήτων του Δήμου:

 • ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
 • ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – SMART CITY
 • ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (BRAND NAME)
 • ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
 • ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΞΥΛΙΝΑ – ΥΜΗΤΤΟΣ
 • ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

Ειδικότερα:

 • ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ως πρώτη προτεραιότητα τίθεται η εκπόνηση ενός τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιώντας την εμπειρία και άλλων περιοχών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Το πρόγραμμα θα καταρτισθεί με συμμετοχικές διαδικασίες και ευρεία δημοσιότητα, στους κατοίκους της πόλης, ώστε να ενσωματωθούν όλες οι προτάσεις των πολιτών.

Γενικά θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που δίνει το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την συμμετοχή των πολιτών, τη διαφάνεια, τη διαβούλευση με τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών, τους Συλλόγους, τους τοπικούς φορείς, τις ΜΚΟ και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μέσα από την οργάνωση τοπικών συνελεύσεων και τοπικών δημοψηφισμάτων.

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • Μηδενικά δημοτικά τέλη για τους άνεργους και τις πολύτεκνες οικογένειες.
 • Σταθεροί στη διεκδίκηση αύξησης της χρηματοδότησης προς τους δήμους, ώστε να τους δοθούν περισσότερες δυνατότητες για να επιτελέσουν το ρόλο τους.
 • Υπό όρους απόδοση του ΕΝΦΙΑ στο Δήμο.
 • Σύνταξη ρεαλιστικού και ισοσκελισμένου προϋπολογισμού με τη συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων, των δημοτών και των μαζικών φορέων της πόλης – Συμμετοχικός Προϋπολογισμός.
 • Αποκατάσταση της ανταποδοτικότητας των Δημοτικών Τελών. Εκπόνηση μελέτης για τον δίκαιο επανακαθορισμό των ζωνών των δημοτικών τελών και τον επανακαθορισμό των τελών κατάληψης.
 • Αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και των Κληροδοτημάτων του Δήμου. (Κληροδότημα “Μανωλίδη” – Στενών Πόρτας).
 • ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
 • Αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων μέσω διαβούλευσης και ιεράρχησης των αναγκών με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και βασισμένο στη διαλογή στην πηγή.
 • Προμήθεια καινούργιου μηχανολογικού Εξοπλισμού Καθαριότητας, μετά από μελέτη της υπηρεσίας για τις πραγματικές ανάγκες εξοπλισμού καθαριότητας προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα χρόνια προβλήματα συντήρησης των οχημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος και να βελτιωθεί η ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Ανασχεδιασμός των Υπηρεσιών Καθαριότητας με ανασχεδιασμό της χωροθέτησης των κάδων.
 • Ένταξη του Δήμου σε όλα τα πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα συστήματα ανακύκλωσης που υπάρχουν για να συλλέγονται χωριστά οργανικά απόβλητα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, πλαστικά, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, λάστιχα οχημάτων, μπαταρίες, λάδια αυτοκινήτων, μπάζα κ.α.
 • Εφαρμογή της Κομποστοποίησης για τα οργανικά απορρίμματα, γεγονός που θα μειώσει το συνολικό όγκο των απορριμμάτων του Δήμου καθώς και τις δαπάνες του.
 • Σταδιακή Υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων και των κάδων ανακύκλωσης για βέλτιστη υγιεινή και αναβάθμιση της αισθητικής του δημόσιου χώρου, με ταυτόχρονη απελευθέρωση νέου ωφέλιμου χώρου.
 • Δημιουργία πράσινων σημείων σε κομβικά σημεία του Δήμου.
 • Τακτικό πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων.
 • Συχνός καθαρισμός δρόμων και πλατειών με χρήση εξοπλισμού νέας τεχνολογίας και πολλαπλών δυνατοτήτων.
 • Τακτική συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού.
 • Εφαρμογή προγράμματος απόσυρσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων με την υλοποίηση του έργου της προμήθειας και τοποθέτησης 2.000 φωτιστικών σωμάτων LED με δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και παράλληλες εφαρμογές Smart Cities για το σωστό, σύγχρονο και επαρκή φωτισμό της πόλης ώστε αυτή να είναι ασφαλής.   
 • Ενίσχυση της κουλτούρας της ανακύκλωσης μέσα από ειδικά έντυπα και ειδικές ενημερωτικές ημερίδες, κύρια στα Σχολεία και τη Νεολαία.
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗ – ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
 • Ανάθεση και ολοκλήρωση της κατασκευής του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
 • Στήριξη και αναβάθμιση του Κέντρου του Παιδιού, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
 • Ανασυγκρότηση του Κέντρου Συμβουλευτικής για ΑμεΑ
 • Σύσταση Μητρώου Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
 • Προάσπιση και βελτίωση των υφιστάμενων κοινωνικών δομών του Δήμου (Βοήθεια στο Σπίτι, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δημοτική Ιματιοθήκη, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Σισίτια κ.λπ.). Αντικειμενικά κριτήρια ένταξης των Δημοτών στις δομές αυτές.
 • Λειτουργική αναβάθμιση και αισθητικός εκσυγχρονισμός των χώρων των ΚΑΠΗ του Δήμου με περαιτέρω ενίσχυση της δράσης τους.
 • Δημιουργία ενός τουλάχιστον νέου Παιδικού (Βρεφονηπιακού) Σταθμού.
 • Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών.
 • Δημιουργία Δημοτικού Σταθμού (ΚΕΠ) Υγείας.
 • Διεκδίκηση της συνέχισης των προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης των δημοτών που έχουν ανάγκη.
 • Δημιουργία Γραφείου (Δομής) Στήριξης Ανέργων και Νεανικής Επιχειρηματικότητας με παράλληλη αξιοποίηση των προγραμμάτων ανεργίας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και σύσταση Μητρώου Ανέργων της Πόλης.
 • Ανάπτυξη ειδικού προγράμματος φιλοζωϊκής παρέμβασης σε συνεργασία με τους εθελοντές/φίλους των ζώων του Δήμου. Υποστήριξη των φιλόζωων εθελοντών στη δημιουργία Φιλοζωικού Σωματείου με το οποίο θα συνεργαστεί ο Δήμος για την εφαρμογή ενός προγράμματος προστασίας των αδέσποτων ζώων της πόλης μας. Βασικοί στόχοι του προγράμματος θα είναι η περισυλλογή, καταγραφή, εμβολιασμός, στείρωση, αποπαρασίτωση, περίθαλψη, υιοθεσία.
 • Πιθανή δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων, σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους, εφόσον βρεθεί χώρος και καταστεί δυνατή η από κοινού δράση
 • ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • Άμεση προτεραιότητα στην εκπόνηση, με συμμετοχικές διαδικασίες, του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» για το οποίο υπάρχει ήδη χρηματοδότηση.
 • Υποστήριξη και ενίσχυση της κυκλοφορίας στην πόλη με περπάτημα, με ποδήλατο και με τη Δημοτική Συγκοινωνία.
 • Αποκατάσταση, κάθε χρόνο, σημαντικού μέρους των πεζοδρομίων με εργασίες συντήρησης ή διαπλάτυνσης όπου χρειάζεται.
 • Αναβάθμιση και επέκταση της Δημοτικής Συγκοινωνίας με κατά προτίμηση ηλεκτρικά και ευέλικτα λεωφορεία με επέκταση στην περιοχή της Ανδριανουπόλεως/Σχολεία και στην περιοχή των Τριών Ιεραρχών.
 • Προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου με τη δημιουργία Δημοτικών Σταθμών Ηλεκτρικού Ποδηλάτου για μετακινήσεις μέσα στην πόλη.
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 • Άμεση εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτικής προστασίας με τη συνεργασία της Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντών.
 • Συνέχιση της στήριξης της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης και αναβάθμισης του ρόλου της.
 • Δημιουργία Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Θεσμοθετείτε νέα υπηρεσία Συνεργείο Άμεσης Επέμβασης στην Πόλη”.
 • Ονοματοδοσία οδών.
 • Επαρκής φωτισμό σε όλα τα σημεία της πόλης.
 • Διόρθωση οδοστρώματος – προστατευτικά στηθέα στην Καραμολέγκου
 • Επαρκής εικοσιτετράωρη φύλαξη των κοινόχρηστων χώρων (Σχολείων, Δημοτικών κτηρίων, Πλατειών, παιδικών χαρών, του Σκοπευτηρίου, του πάρκου στα Ξύλινα κ.λπ.) υπεράσπισή τους, ώστε η πόλη να είναι πάντα ασφαλής και αξιοποίησή τους προς όφελος των δημοτών.
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 • Αναθεώρηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου με προσθήκη σύγχρονων οργανικών μονάδων που ενισχύουν τους τομείς ανάπτυξης, διαφάνειας και της ασφάλειας στην πόλη (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, Δημοτική Αστυνομία)
 • Ηλεκτρονική και ψηφιακή αναβάθμιση και περαιτέρω μηχανοργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.
 • Καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και με βάση τις ανάγκες των πολιτών.
 • Εκπροσώπηση των παρατάξεων στις επιτροπές του Δήμου, τα ΝΠΔΔ και την Δημοτική Επιχείρηση.

Στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού:

 • Προσλήψεις Επιστημονικού Δυναμικού στους τομείς των τεχνικών έργων, των αναπτυξιακών προγραμμάτων, της πληροφορικής, της Οργάνωσης και του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και των Κοινωνικών Υπηρεσιών (πρόσληψη μόνιμων κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων).
 • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – SMART CITY
 • Εκσυγχρονισμός της διαδικτυακής πύλης του Δήμου και δημιουργία σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του συστήματος WiFi σε περισσότερα σημεία της πόλης
 • Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δικτυακής πλατφόρμας για:
 • Online πληροφορίες και υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις
 • Ηλεκτρονικές πληρωμές για πολίτες και επιχειρήσεις
 • Να αποστέλλουν οι πολίτες τα αιτήματά τους για δυσλειτουργίες ή προβλήματα που διαπιστώνουν στην πόλη
 • Δημιουργία δικτυακής πλατφόρμας όπου ο Δήμος θα θέτει σε δημόσια διαβούλευση ζητήματα που αφορούν τη ζωή της πόλης
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών
 • Δημιουργία ψηφιακού συστήματος και οπτικοακουστικού υλικού για τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της πόλης (ιστορικά μνημεία, εκκλησίες, μονοπάτια στον Υμηττό κ.λπ.).
 • Έξυπνες εφαρμογές στην υπηρεσία της καθημερινότητας: 
 • επικοινωνία με τους πολίτες
 • διαχείριση των απορριμμάτων
 • διαχείριση της Δημοτικής Συγκοινωνίας
 • διαχείριση της κυκλοφορίας
 • διαχείριση του οδοφωτισμού
 • διαχείριση του πράσινου, του δημοσίου χώρου και των ακινήτων
 • Δράσεις για την ενίσχυση της ψηφιακής εγγραμματοσύνης των Δημοτών.
 • ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • Καμπάνια υποστήριξης και τόνωσης της τοπικής αγοράς
 • Δράσεις ενημέρωσης των συμπολιτών μας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) και τα ωφελήματά της, προκειμένου να υπάρξει τοπική ανάπτυξη στηριγμένη στη “συλλογική ωφέλεια”.
 • Υποστήριξη των ανέργων στη σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.).
 • Κάρτα Δημότη για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η κάρτα θα δίνει τη δυνατότητα στους δημότες μας να ψωνίζουν από την τοπική αγορά φθηνότερα γιατί οι τοπικοί επιχειρηματίες που θα εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα, θα απολαμβάνουν προνομίων και απαλλαγών.

Σχετικά με την ανάπτυξη της Δημοτικής Επιχείρησης θα επιδιωχθούν:

 • Η Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες στo πλαίσιο πάντα της βιώσιμης ανάπτυξής της
 • Η Επέκτασή της σε νέους τομείς
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (BRAND NAME)
 • Έναρξη κανονικής λειτουργίας του Μουσείου της πόλης της Καισαριανής με παράλληλη, πολύπλευρη αναβάθμιση του ιστορικού χώρου του Σκοπευτηρίου μετατρέποντάς τον σ’ ένα πολύπλευρο ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο σε μια μοναδική όαση πολιτισμού. Επέκταση του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και ανάδειξή του σε Μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας.  
 • Δημιουργία Μουσείου Μικρασιατικού πολιτισμού και προσφυγικής ιστορίας («το Σπίτι του Μικρασιάτη»).
 • Μετατροπή του «Χάραμα» σε Πολυχώρο πολιτισμού και Κέντρο Μελέτης Λαϊκής Μουσικής. Καθιέρωση φεστιβάλ Λαϊκής Μουσικής
 • Καθιέρωση εορτασμού για την ίδρυση της πόλης
 • Ενίσχυση της συνεργασίας του Δήμου με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση των τμημάτων πολιτιστικής δημιουργίας του Δήμου
 • Ίδρυση Φιλαρμονικής του Δήμου
 • Φεστιβάλ Ωδείων: Νέος μόνιμος θεσμός επαναλαμβανόμενος κάθε χρόνο
 • Ανάδειξη του ονόματος της Καισαριανής. Με την πολιτική του “city branding” η Καισαριανή γίνεται μια πόλη που όχι μόνο αξίζει κανείς να ζει, αλλά αξίζει και να την επισκέπτεται, για την πλούσια πολιτιστική παράδοση: (Μοναστήρι, Μικρασιατικός Ελληνισμός, Αντίσταση/Σκοπευτήριο, Νεότερη Μουσική Ιστορία/Χάραμα, Πλούσιες γαστρονομικές απολαύσεις, Υμηττός, Αισθητικό Δάσος Καισαριανής και Φυσιολατρικές πεζοπορίες.
 • ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
 • Προτεραιότητα στην ουσιαστική ενίσχυση των υποδομών των σχολείων με την αξιοποίηση των προγραμμάτων που τρέχουν την περίοδο αυτή για την συντήρησή τους καθώς και στην ενεργειακή αναβάθμισή τους
 • Εύρεση του αναγκαίου αριθμού αιθουσών για να στεγάσουν νηπιαγωγεία στη βάση της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης
 • Σήμανση Σχολικών Μονάδων
 • «Ανοιχτά σχολεία – ανοιχτά προαύλια»: ανάδειξη των σχολείων σε «κυψέλες» μόρφωσης, πολιτισμικών και αθλητικών δραστηριοτήτων
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου Αθλητικού Κέντρου του Δήμου στο Μ. Κρητικόπουλος
 • Δημιουργία Μουσείου Αθλητικής Ιστορίας
 • Η προώθηση της δια βίου άσκησης και δια βίου άθλησης για όλους τους πολίτες
 • Συμπλήρωση του εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Ανάπτυξη νέων αθλητικών δραστηριότητων με υπαίθρια γυμναστήρια και ανάδειξη του φυσικού κεφαλαίου του Υμηττού με διάνοιξη και σήμανση μονοπατιών με παράλληλη απασχόληση οδηγών/συνοδών για ανάπτυξη αστικού ορειβατικού/ πεζοπορικού τουρισμού
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΞΥΛΙΝΑ – ΥΜΗΤΤΟΣ
 • Βιοκλιματικές γειτονιές με αξιοποίηση όλων των προγραμμάτων για το πράσινο
 • Πρόγραμμα συντήρησης όλων των χώρων πρασίνου και πλατειών του δήμου
 • Υπαίθρια Γυμναστήρια – Υπαίθρια παιχνίδια (Σκάκι, Πινγκ Πονγκ)
 • Διαμόρφωση του Σκοπευτηρίου σε πάρκο ιστορικής μνήμης, πολιτισμού και αναψυχής. Παρακολούθηση της εκπόνησης της σχετικής μελέτης
 • Δημιουργία Δικτύου πολιτιστικών και περιβαλλοντικών περιηγήσεων με 2 βασικές διαδρομές:
 • Από την είσοδο της πόλης, στο Νοσοκομείο Συγγρού, μέχρι το μοναστήρι της Καισαριανής, μια διαδρομή που θα περνά από το τρίγωνο, την αναπλασμένη και πεζοδρομημένη οδό Σκοπευτηρίου, το πάρκο του Σκοπευτηρίου Καισαριανής και μέσω του λόφου Αράπη θα καταλήγει στη Μονή Καισαριανής.
 • Από την άλλη πλευρά, στα όρια της πόλης με την Πανεπιστημιούπολη, αναπτύσσεται μια ποδηλατική διαδρομή η οποία, επίσης, θα καταλήγει στο Αισθητικό Δάσος της Καισαριανής.

Όλες οι διαδρομές θα περιλαμβάνουν σήμανση, θα είναι ειδικά διαμορφωμένες σε σημεία ενδιαφέροντος και θα διατίθεται υλικό που θα έχει αναπτυχθεί ειδικά για το σκοπό της ξενάγησης / πληροφόρησης.

 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δημιουργείται ένα ενεργό κοινωνικό δίκτυο εθελοντών ώστε ο εθελοντισμός να καταστεί η κινητήριος δύναμη της τοπικής κοινωνίας με τρεις βασικές δράσεις:

 • Συστήνεται Αυτοτελής Υπηρεσία Εθελοντισμού
 • Δημιουργείται Μητρώου Εθελοντών
 • Δημιουργείται Σώμα Εθελοντών προκειμένου ο Εθελοντισμός την πόλη μας να έχει συνέχεια ανεξάρτητα από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΗ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

Συμφωνείται να ολοκληρωθούν όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και επίσης να υλοποιηθούν τα έργα για τα οποία έχουν εγκριθεί οι χρηματοδοτήσεις τους.

Παράλληλα ιεραρχούνται τα νέα έργα που μπορούν να γίνουν είτε με πιστώσεις από τον προϋπολογισμό του Δήμου, είτε με διεκδίκηση κονδυλίων από την κεντρική κυβέρνηση, την περιφέρεια, το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από προγράμματα ΕΣΠΑ ή τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε από δανειοδοτήσεις που θα μπορούσαν να προέλθουν είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε αξιοποιώντας τη μέθοδο των ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) ή των ΣΕΑ (Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης) – μετά από διαβούλευση με τους δημότες.

Στόχος μας μια σύγχρονη Καισαριανή.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων για τη Δημοτική Συγκοινωνία
 • Νέα Βιοκλιματική Κεντρική Πλατεία της Καισαριανής
 • Τοποθέτηση Νέου Φωτισμού τύπου LED + smart city σε όλη την πόλη
 • Ανάπλαση του Πάρκου του Σκοπευτηρίου
 • Ανάπλαση και αναβάθμιση του πάρκου του Αϊ Γιάννη «ΞΥΛΙΝΑ»
 • Ανάπλαση περιοχής “Τριγώνου”
 • «Το Σπίτι του Μικρασιάτη»
 • Μουσείο της Πόλης της Καισαριανής:
 • Χάραμα
 • Νέα Βιβλιοθήκη
 • Αγορά & προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Καθαριότητας
 • Υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων όπου είναι εφικτό
 • Κομποστοποίηση
 • Πράσινα Σημεία
 • Κληροδότημα Λεωνίδα Μανωλίδη στην οδό Στενών Πόρτας
 • Παρέμβαση με παράλληλη ανάπλαση για την ελάφρυνση της  Διερχόμενης Κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντίστασης.
 • Περιπατητική Διαδρομή από την Είσοδο της Πόλης (Νοσ. Συγγρού) μέχρι τη Μονή Καισαριανής.
 • Ποδηλατική Διαδρομή από την Είσοδο της Πανεπιστημιούπολης μέχρι το Αισθητικό Δάσος της Καισαριανής.
 • Κατασκευή Κολυμβητηρίου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Παράλληλα το κοινό πρόγραμμα Συνεργασίας προβλέπει και μια σειρά διεκδικήσεων σε διαχρονικά προβλήματα της πόλης που μόνο ενωμένοι και συντονισμένοι μπορούμε να επιτύχουμε:

 • Αγώνας για να αποτραπεί η διαμπερής κυκλοφορία από την Εθνικής Αντιστάσεως
 • Να μην απομακρυνθεί ο Σταθμός του ΜΕΤΡΟ από την πόλη
 • Βλητικός Σταθμός
 • Νέες υποδομές στο νεκροταφείο
 • Μεταβίβαση του Βιοτεχνικού Κέντρου Αθηνών, που βρίσκεται μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Ηρώς Κωνσταντοπούλου, στο Δήμο μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης
 • Απομάκρυνση των ΜΑΤ από την πόλη και απόδοση του κτιρίου στο Δήμο για διοικητικές και άλλες υπηρεσίες
 • Επανασχεδιασμός του δρομολογίου της γραμμής 224 με βάση τη μετεπιβίβαση που είναι η σύγχρονη τάση στις αστικές συγκοινωνίες
 • Διεκδίκηση νέας συγκοινωνιακής γραμμής
 • Πυροβολημένες πολυκατοικίες: Έργα εξωραϊσμού για την ασφάλεια των πολυκατοικιών που καταρρέουν, ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον των ιστορικών αυτών κτηρίων

2 σχόλια

 1. Μηνάς Χατζησαββας

  Πρόκειται για ένα προγραμματικό σχέδιο σύγχρονο, ρεαλιστικό, που στοχεύει πάνω στα γνωστά προβλήματα της πόλης και που αποτελεί βάση συναινεσης και συνεργασίας, μεταξύ των δημοτικών παραταξεων, των επί μέρους πολιτών, και φορέων της πόλης μας, στο πνεύμα της απλής αναλογικής. Εύχομαι καθε επιτυχία για το καλό της Καισαριανής.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.